నూరు శాతం పూర్తయిన గ్నోమ్‌ తెలుగీకరణ

Date

కంప్యూటర్ విజ్ఞాన సర్వస్వంలో తెలుగు మరో మైలు రాయిని దాటింది. కంప్యూటర్ని పూర్తిగా తెలుగులో వాడుకోవడానికి, నూరు శాతం తెలుగీకరణ పూర్తయింది. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా స్వేచ్ఛ సంస్థతో పాటు అనేక మంది వ్యక్తుల వ్యక్తిగత సహకారంతో చేసిన కృషి వలన, ఇప్పటి వరకు కంప్యూటర్లో చేయదగిన అన్ని పనులను ఇంగ్లీషు వంటి  ఇతర భాషలలోనే కాకుండా పూర్తిగా తెలుగులో నూ చేయవచ్చు.

     ప్రతి ఆపరేటింగ్ వ్యవస్థ (ఆపరేటింగ్ సిస్టం)లోనూ వినియోగదారుడు (యూజర్) సాఫ్ట్వేర్లను, ఇతర సాఫ్ట్వేర్  పరికరాలను వాడుకోవడానికి గల యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇప్పటి వరకు ఇంగ్లీషు లోనే ఉంది. కాని ఇప్పుడు గ్నూ/లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ వ్యవస్థలో గ్నోమ్‌ డెస్క్ టాప్ ఆవరణం ఇక నుండి  పూర్తిగా తెలుగులోనే వాడుకోవడానికి అనుగుణంగా అభివృధ్ధి చేయబడింది. గ్నూ/లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ వ్యవస్థ గ్నూ ప్రోజెక్ట్ లో భాగంగా ఉండటం మూలంగాను మరియు యూనీకోడ్ కు మద్దతు ఉండటం వలననే కంప్యూటర్ ను ఆయా స్థానిక భాషలలో మార్చుకోవడానికి మరియు వాడుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంది. సాధారణ కంప్యూటర్ వినియోగదారుల కోసం, విజ్ఞాన అభివృధ్ధి కోసం జి పి ఎల్ లైసెన్స్ తో గ్నూ ప్రోజెక్టు సహాయపడుతోంది. ఇందువల్ల ఎంతో వ్యయం ఆదా అవుతుంది. అదే ఇతర ప్రొప్రయిటరీ సాఫ్ట్వేర్ ల వలన లక్షల రూపాయల ధనం వెచ్చించాల్సి వస్తుంది.

Workshop at DRK

Date

DGLUG (DRK GNU/LINUX Users Group), In association with Swecha is organaizing one-day workshop on emerging webtechnologies on 15th of March 2012. This workshop is being organized as a part of their  3-day illuminati 2k12.

Topic: Ruby on Rails

Sub Topics

Workshop On free software technologies in VNRVJIET

Date

vGLUG (VNR VJIET GNU/ LINUX Users Group), in association with Swecha is organizing a two-day workshop on Free Software Technologies on the 12th and 13th of March, 2012. The workshop is being organized as part of their two-day National Level Technical Symposium.

Topics: Free software phylosophy   Speaker: Siddartha malampati

              Demystifying cloud                Speaker: Siddartha malampati

Workshop in Jyothishmathi College of Engineering and Technology

Date

A two-day workshop on Free Software Technologies is being organized by Swecha at Jyothishmathi College of Engineering and Technology on the 14th and 15th of March, 2012. The workshop covers the following topics:

 

1. An Alternative Paradigm of Computing- A Free Software Perspective

2. Making of a Computer Suite- Installation of GNU/ LINUX

3. Introduction to Python

4. Drupal (Content Management System)

Contact : Sravan- 9059857189